Kontakt

MLW Group, s.r.o.
Lesnícka 7
969 01 Banská Štiavnica

e-mail: control(zav.)mlwgroup.sk
tel. a fax: 045 6921 629
mobil: 0949 213 403

IČO: 44 473 893
DIČ: 2022741116
Neplatca DPH
Obch. reg. Okr. súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15766/S
Bankové spojenie: VÚB, a.s., č. účtu:2554195857/0200