Čistý internet pre školy

IC SERVER - internet cleaner server - účinne zabráni vašim žiakom prezerať internetové stránky, ktoré ohrozujú ich psychologický vývin. Vstavaná databáza WebGrade rozdeľuje internetové stránky do jednotlivých kategórií ako napr. stránky pre deti, pre mládež, pre dospelých, porno, gambling, rasistické, a pod. Tak majú učitelia a správcovia siete k dispozícii silný a účinný nástroj ako zabrániť žiakom prezeranie nevhodných stránok bez toho, žeby im zablokovali prístup ku korektným webovým stránkam (tzv. falošné pozitíva).

IC SERVER pre školy poskytujeme s dodatočnou zľavou 33% už za skvelú cenu 1 999 € s licenciami pre 20 počítačov v školskej sieti.